Thang điểm dành cho SEO
Dựa trên thang điểm này, khi làm SEO, bạn có thể xác định được mức điểm cơ bản cho website của bạn. Độ quan trọng được sắp xếp theo trật tự từ trên xuống dưới:
•    Title (Tựa đề): 2.0 (điểm)
•    Link Popularity (Uy tìn link liên kết): 2.0 (điểm)
•    The main body text ( Đoạn văn chính trong phần nội dung): 1.5 (điểm)
•    Domain name (Tên miền): 1.0 (điểm)
•    Keyword Prominence ( Độ quan trọng của từ khóa):  1.0 (điểm)
•    Heading tags (Thẻ tiêu đề): 0.5 (điểm)
•    Proximity of Keywords (Độ xấp xỉ của từ khóa): 0.5 (điểm)
•    Bold or Italic ( Chữ đậm hoặc in nghiêng): 0.4 (điểm)
•    Folder or filename ( Tập tài liệu hoặc file): 0.4 (điểm)
•    Meta descriptions ( Phần mô tả của website): 0.3 (điểm)
•    Alt tag (Thẻ mô tả hình ảnh): 0.2 (điểm)
•    Title attribute ( Tiêu đề): 0.1 (điểm)
•    Meta keywords ( Phần mô tả từ khóa): 0.1 (điểm)
 
Mua ban web, mua ban website, quang cao web - quang ba web.. dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 

© 2010